De sociale partners in de VVT (ActiZ, BTN, CNV, FBZ, FNV en NU’91) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een website te lanceren, die eraan moet bijdragen dat gemeenten reële tarieven hanteren voor hulp bij het huishouden. De tarieven in de thuiszorg staan al sinds 2007 onder druk. In 2015 namen enkele aanbieders het initiatief met de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Omdat deze code onvoldoende navolging kreeg, heeft de regering besloten om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in te voeren. Deze AMvB reële prijs is in juni 2017 in werking getreden. Werkgevers en werknemers zien nog onvoldoende effect van de AMvB. De tarieven voor hulp bij het huishouden zijn bij het grootste deel van de gemeenten te laag en dekken de kosten niet. Sociale partners maken zich zorgen, want inmiddels zijn de lonen wel gestegen. Wanneer de prijzen nu onvoldoende worden verhoogd, dan kan dit grote effecten hebben voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers.

De website reeleprijzenwijzer.nl heeft tot doel een verzamelpunt te zijn voor informatie en is gericht op gemeenten en zorgaanbieders.

Hans Buijing (BTN): ‘De website reeleprijzenwijzer.nl zal de komende jaren een centrale rol gaan spelen in de informatievoorziening. De website bevat onder meer de zogenoemde ‘rekentool’ die gemeenten en aanbieders kunnen gebruiken om tot het juiste tarief te komen. Daarnaast bevat de website veel aanvullende informatie. Bovendien publiceren we informatie over de prestaties van gemeenten. We houden de website actueel, zodat men hier altijd de meest recente informatie kan vinden’.

Wim van der Hoorn (FNV): ‘We maken ons zorgen over de toekomst van dit mooie vak. Gemeenten moeten nu echt werk gaan maken van fatsoenlijke tarieven, zodat werkgevers in staat zijn en blijven om de afgesproken lonen te betalen’.

Aaldert Mellema (CNV): ‘De arbeidsmarkt staat onder druk. Steeds meer zorgaanbieders hebben moeite om voldoende passend personeel te vinden. Dat was voor hulp bij het huishouden jarenlang geen probleem, maar het begint nu te knellen. Precies om die reden hebben we een CAO gesloten die het werk in deze branche aantrekkelijk maakt. De CAO moet wel betaald kunnen worden.’

Cees de Wildt (Actiz): ‘We merken dat gemeenten en zorgaanbieders soms nog onvoldoende zicht hebben op dat wat nodig is om tot een reële prijs te komen. Het is belangrijk dat partijen snel alle actuele informatie op één plek kunnen vinden’.