Deze week verschijnt in de Gezondgids van de Consumentenbond de publicatie met de titel ‘Thuiszorg in de knel’. In de publicatie stelt de Consumentenbond, dat de verpleging en verzorging die in de thuiszorg worden geleverd door nieuwe zorgorganisaties, structureel onder de maat is. Dat negatieve beeld herkennen we niet. De uitspraken zijn ongenuanceerd en gebaseerd op verouderde informatie.

Veel nieuwe thuiszorgondernemers melden zich bij BTN voor ondersteuning. De meeste organisaties die zich bij ons melden, weten heel goed dat er een flinke opgave ligt om aan alle eisen te voldoen. Als brancheorganisatie bieden wij ondersteuning op alle onderdelen waar de inspectie op toetst via projecten, trainingen, kennisdocumenten, ondersteuning vanuit onze helpdesk en werkbezoeken. Wij hechten er belang aan, dat organisaties zich aansluiten bij BTN. Onze ondersteuning heeft duidelijk meerwaarde.

De lijst van de Consumentenbond ondermijnt het vertrouwen in de zorg. Niemand heeft hier iets aan. Het geeft een te zwart-wit beeld van de werkelijkheid. We missen de nuances en de vragen die vooraf hadden moeten gaan aan hun oordeel: hoe zit het nu werkelijk? Er is namelijk ook een derde kolom, die niet zichtbaar is, met de huidige situatie. Sommige organisaties voldoen inmiddels aan alle eisen en krijgen nu ten onrechte een verkeerd stempel.

BTN wil blijven benadrukken dat ondernemerschap in de zorg in Nederland essentieel is. Zonder ondernemerschap staan we stil. We staan voor een enorme opgave om de verouderende maatschappij gezond thuis te houden. Goede spelregels zijn daarbij nodig. Organisaties moeten vanaf het begin veilige zorg kunnen garanderen, maar van beginnende zorgorganisaties kan je moeilijk verwachten dat ze vanaf moment 1 aan álle eisen voldoen. Organisaties moeten de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en te bewijzen. Wanneer we alles dicht zouden regelen, is er geen ondernemerschap meer mogelijk. Het gaat hierbij om het zoeken naar de juiste balans. BTN vindt het belangrijk dat zorgorganisaties direct werk van maken van de zaken die te maken hebben met basisveiligheid. Cliënten moeten kunnen rekenen op veilige zorg. Als je de veiligheid van cliënten niet kan garanderen, dan hoor je uiteindelijk na alle verbeteracties niet thuis in de zorg.

De werkwijze van de Inspectie is gericht op leren en verbeteren. Dat is de goede benadering. De plannen voor het sneller visiteren door de Inspectie van nieuwe organisaties verwelkomen we. Hoe sneller het contact tot stand komt, hoe sneller voorkomen kan worden dat het misgaat. Bij vrijwel alle door de inspectie bezochte organisaties zie je dat zorgorganisaties in korte tijd flinke stappen hebben gemaakt.

BTN vindt het belangrijk dat (nieuwe) zorgorganisaties sneller en ruimer gecontracteerd worden. Nieuwe organisaties worden nu vaak tegengewerkt door financiers en dat helpt juist niet. Inkoopeisen zijn een extra toets. Het maakt dat er meer een gelijk speelveld tussen zorgorganisaties ontstaat. Je wilt niet dat organisaties onder de radar blijven.