Zilveren Kruis zet nieuwe stappen om zorgaanbieders zonder contract het werken onmogelijk te maken. Deze week ontvingen cliënten en zorgaanbieders een brief van de verzekeraar.

Of er daadwerkelijk sprake is van een hinderpaal (artikel 13 Zvw), is voer voor rechters. U hebt zeker kans van slagen als u of uw cliënt naar een rechter stapt en het recht op vrije keuze van uw zorgverlener opeist. Het door ZK gehanteerde tarief van 75% van het markttarief (ook al wordt dit percentage vaker gehanteerd) kan zo laag uitpakken, dat er sprake is van een hinderpaal. 75% van 100 euro is namelijk iets anders dan 75% van 10.000 euro. Per cliënt en per zorgaanbieder zal dit apart worden beoordeeld. Verder wil Zilveren Kruis dat de cliënt de nota eerst zelf betaalt. Voor veel cliënten is dat een onhaalbare verwachting. Ook deze voorwaarde kan als een hinderpaal worden gezien. Hoe dan ook: geen andere verzekeraar in de hogere prijsklasse gaat zo ver in het creëren van beperkingen als Zilveren Kruis. Dat waren we tot nu toe alleen gewend van de zogenoemde budgetpolissen. Ik ben benieuwd wat de verzekerden hier van vinden en of we in het overstapgedrag daar de gevolgen van gaan zien.

Maarten Oosterkamp, bestuurssecretaris

13 november 2017