20 september 2017

Cliëntenorganisaties, verzorgenden & verpleegkundigen, artsen en zorgaanbieders staan samen in de beweging naar goede zorg voor ouderen. Die beweging heeft een extra impuls gekregen met de totstandkoming van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg eerder dit jaar. In dit kader staat de oudere met zijn wensen en behoeften centraal en ligt de nadruk op leren en verbeteren rond de cliënt. Cliënt en professionals geven daarbij in dialoog vorm aan kwaliteit van zorg.

Wij (BTN, ActiZ, LOC Zeggenschap in Zorg, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Verenso vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) werken momenteel aan de praktische uitwerking van het Kwaliteitskader, zoals het ontwikkelen van indicatoren die het team dagelijks helpen om de zorg te verbeteren, een publieksversie en een informatieve film om alle burgers te informeren over het Kwaliteitskader en een selectie van (meet-) instrumenten om goede zorg zichtbaar te maken.

De huidige problemen in de zorg aan kwetsbare ouderen kennen geen gemakkelijke antwoorden. Goede zorg is individueel bepaald en vindt plaats in de relatie tussen de oudere die zorg nodig heeft, zijn naasten en de professional. We zijn blij met het geld dat voor de zorg voor ouderen wordt uitgetrokken en realiseren ons dat dit geld op de juiste plek terecht moet komen om die ouderen die het nodig hebben liefdevolle zorg te kunnen bieden! Als betrokken partijen nemen we onze verantwoordelijkheid serieus en vragen het vertrouwen dat we hier zorgvuldig mee omgaan. Zodat we dit vertrouwen door kunnen geven aan diegenen die dagelijks met passie en inzet werken voor kwetsbare ouderen in onze samenleving.

Betrokken partijen in de zorg voor kwetsbare ouderen