BTN is een sterk voorstander van een goed functionerend publieke sector en hecht zeer aan het versterken van de sector waar de zorg een belangrijk deel van uitmaakt.

BTN ziet dat de publieke sector jarenlang met bezuinigingen is geconfronteerd en ziet de noodzaak om de publieke sector weer op waarde te schatten en dat die waardering ook in beschikbare middelen tot uitdrukking komt. Daar heeft het de laatste jaren structureel aan ontbroken.

BTN constateert dat het huidige kabinet en het huidige kabinetsbeleid niet bijdraagt aan een versterking van de publieke sector, waarbij BTN de problematiek die de zorg kent ook terugziet binnen de andere onderdelen zoals onderwijs en politie. Veel werkzaamheden binnen de zorg staan in verbinding met deze sectoren en ondervinden daarvan hinder in het goed en zorgvuldig uitvoeren van hun kerntaak. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan scholing.

BTN roept regering en parlement op tot herbezinning op de publieke sector en vraagt de regering bij keuzes over inzet van beschikbare middelen, die vooral in de publieke sector te investeren.