De coalitiepartners ActiZ, BTN, CNV en FNV hebben met verbazing kennis genomen van het opmerkelijke interview met Jan Telgen in Zorgvisie. De uitspraken die door Jan Telgen worden gedaan zijn voorbarig en ongegrond.

De reden dat er tot nu toe slechts 10 tot 20 signalen zijn ingediend in de regiegroep is dat veel aanbestedingen nog lopen. Op basis van eigen inventarisatie van ActiZ, BTN, CNV en FNV kan echter wel worden geconcludeerd dat de berekening van de tarieven voor hulp bij huishouden veelal niet wordt gedaan op basis van de geldende Cao VVT en tarieven hierdoor nog achterblijven. Het is echter nog veel te vroeg om tot verdere conclusies te komen. De sociale partners horen graag hoe Jan Telgen tegen dit interview aankijkt.