11 oktober 2017

Gisteren hebben de coalitiepartners hun regeerakkoord gepresenteerd. Vanuit de Thuiszorg werd daar halsreikend naar uitgekeken. Mede gelet op de problematiek die momenteel de zorg thuis beheerst: tekortschietende budgetten, een falende markt, systeemfouten zonder domein-overstijgende oplossingen en arbeidsproblematiek. Op alle punten is het regeerakkoord voor de zorg thuis teleurstellend.

Aan de ene kant wordt in het regeerakkoord veel waarde toegekend aan de zorg thuis, de kleinschalige zorg op maat in de directe omgeving van de zorgvragers en aan de andere kant wordt niet geïnvesteerd in de zorg thuis en juist besparingen (lees bezuinigingen) aangekondigd.

De tekst van het Regeerakkoord baart BTN dan ook grote zorgen. Nederland veroudert in rap tempo. Ziekenhuizen verkorten hun ligduur. De ggz en gehandicaptenzorg vermaatschappelijken hun zorg. Alle inspanningen van de afgelopen jaren zijn erop gericht om mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te houden en institutionele zorg te beperken en te verkorten. BTN begrijpt dan ook niet dat het nieuwe kabinet fors wil investeren in de intramurale verpleeghuiszorg en tegelijkertijd geld wil besparen in de extramurale zorg (zorg thuis) zoals de wijkverpleging.

Het beleidsvoornemen om te besparen op wijkverpleging lijkt niets anders dan een trendbreuk. BTN denkt dat het beter is om vooruit te kijken en geen stap terug te zetten. Het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit eerder dit jaar heeft laten zien dat er verlies wordt geleden op de wijkverpleging. Ook accountants berichten dat uitgerekend de wijkverpleging verlieslatend is, terwijl verpleeghuizen nog een kleine ‘plus’ laten zien. Juist nu moet er geïnvesteerd worden in zorg thuis, dus in wijkverpleging, om te voorkomen dat ziekenhuizen hun patiënten niet meer naar huis kunnen laten gaan, mensen niet thuis kunnen sterven als ze dat willen en dat er weer lange wachtlijsten zullen ontstaan voor verpleeghuizen.

BTN roept dit kabinet dan ook op om met patiëntenverenigingen, met ouderenbonden en met de zorgsector heel zorgvuldig af te stemmen, om te bewerkstelligen dat de laagdrempelige zorg thuis toegankelijk blijft. En pleiten er dan ook voor dat, zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RvS) recentelijk adviseerde, zorgverzekeraars de keuze van de cliënt volgen als het gaat om financiering van deze zorg.