BTN = Zorgthuisnl

We verwijzen u naar onze nieuwe website op www.zorgthuisnl.nl

 

Over BTN

Branchevereniging BTN
is thuis in zorg thuis.

Nieuws

Nieuwsberichten en persberichten van BTN
vindt u hier.

Ledennet

Leden van BTN vinden informatie en nieuws
in onze eigen kennisbank.
Inloggen is vereist.

BTN is thuis in zorg thuis

Het landschap van wonen, zorg en welzijn verandert in snel tempo. Oude instituties verdwijnen. Nieuwe zorgorganisaties zien kansen. De mogelijkheden voor een cliënt om de ondersteuning te kiezen die bij zijn of haar leven past, nemen toe. Steeds meer verplaatst de zorg zich vanuit ziekenhuizen, verpleeghuizen, ggz en gehandicaptenzorg zich naar de thuissituatie. De meeste mensen willen dat ook. Zolang het niet nodig is om te verhuizen naar een plaats in een zorgvoorziening, wil vrijwel iedereen in zijn/haar eigen huis blijven wonen. De mogelijkheden om thuis zorg te ontvangen nemen toe. De meeste mensen zijn in staat om de afweging te maken wat voor zichzelf het beste is. Alleen wanneer het echt niet anders kan, dan kan het nodig zijn om voor kortere of langere tijd naar een zorgvoorziening te gaan. En dat die voorziening dan “als thuis” is, zoals je het zelf zou willen als je in die omstandigheid komt. BTN vindt het belangrijk dat de mensen zoveel mogelijk de regie over het eigen leven blijven houden, ook bij een verblijf in een zorgvoorziening. Juist de kleine dingen zijn belangrijk, wanneer er veel van het leven is weggevallen. Zorgorganisaties kunnen daarbij ondersteunend zijn. De zorgvraag verandert, doelgroepen veranderen. Het is belangrijk dat zorgorganisaties flexibel zijn en mee-veranderen om optimaal te kunnen inspelen op wat er nodig is. BTN ondersteunt de leden op alle mogelijke manieren bij die voortdurende ontwikkeling.